«Астра - табиғаттану барлығы үшін» конкурсы / Конкурс по природоведению «Астра»

ҚЫСҚА СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ / КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Конкурс туралы

«Астра — табиғаттану барлығы үшін» — мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиеленушілері мен жалпы білім беру ұйымдарының 1-11-сыныптарының білім алушылары үшін физика, химия, биология, география және астрономия сияқты бес пәндік саладан жаратылыстану және ғылыми білімді қолдану мәселелері бойынша жыл сайынғы табиғаттану ойын – конкурсы (бұдан әрі -Конкурс).

Конкурстың мақсаттары мен міндеттері:

  • қатысушылардың қоршаған әлемді ғылыми тануға қызығушылығын арттыру;
  • жаратылыстану, физика, химия, биология, география және астрономия негіздері бойынша білім негізінде білім алушыларда табиғат туралы тұтас түсінік пен ғылыми дүниетанымды қалыптастыру;
  • мектепке дейінгі мекемелер қызметкерлерінің, бастауыш мектеп, жаратылыстану, физика, химия, биология, география және астрономия мұғалімдерінің біліктілігін арттыруға көмектесу;
  • табиғаттану, жаратылыстану, физика, химия, биология, география және астрономия бойынша сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстарды жандандыру;
  • оқушыларға өздерінің оқу орындарынан шықпай-ақ республикалық ауқымда жарысуға мүмкіндік беру болып табылады.

Конкурсқа қатысушылар оқу және жазу дағдылары бар мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиеленушілері, сондай-ақ осы өңірде конкурс өткізу құқығы бекітілген өңірлік ұйымдастыру комитетінің шотына ұйымдастыру жарнасын аударған барлық үлгідегі және меншік нысанындағы білім беру мекемелерінің білім алушылары бола алады. Конкурсқа толық мемлекет қамтамасыз ететін жетім балалар, мектеп-интернаттардың және ауруханалар мен санаторийлер жанындағы мектептердің/мектепке дейінгі мекемелердің оқушылары ұйымдастыру жарнасын төлемей қатысады. Тегін қатысу құқығы білім беру ұйымдары директорының қолымен және мөрімен куәландырылған еркін нысандағы анықтамамен расталады. Өңірлерде конкурсты ұйымдастырумен және өткізумен өңірлік ұйымдастырушылар айналысады. Ұйымдастырушылармен жасалған шарттар негізінде әрекет ететін заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер өңірлік ұйымдастырушылар бола алады.

Конкурс барлық қатысушылар үшін бір күнде тікелей білім беру мекемелері мен мектепке дейінгі мекемелерде (бұдан әрі – БҰ) бір турда өтеді. Конкурсты өткізу мерзімдерін, тапсырмалардың тақырыбын және қатысушы сыныптарды Орталық ұйымдастыру комитеті жыл сайын өткізілетін күнге дейін үш айдан кешіктірмей белгілейді, өңірлік өкілдерге ақпарат жіберу және интернетте жариялау арқылы мүдделі тұлғалар мен ұйымдардың назарына жеткізеді.

Конкурс оқу және жазу дағдылары бар барлық ниет білдірген қатысушылар үшін алдын ала іріктеусіз өткізіледі, конкурсқа қатысудан бас тартуға жол берілмейді. Конкурсқа қатысу ерікті болып табылады, балаларды олардың қалауына қарсы конкурсқа қатысуға тартуға тыйым салынады.

Конкурс тапсырмаларының жиынтығы мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиеленушілері мен 1-4-сынып оқушылары үшін әрқайсысында төрт жауап нұсқасы және 5-11-сынып оқушылары үшін әрқайсысында бес жауап нұсқасы бар тест тапсырмаларынан тұрады; әрбір тапсырманың жауап нұсқаларының арасында тек біреуі ғана дұрыс болып табылады. Мектепке дейінгі мекемелерден келген қатысушыларға және 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9 және 10-11-сыныптардың оқушыларына тиісінше 15, 25, 25, 25, 30, 30 және әртүрлі жаратылыстану ғылымдары тұрғысынан қоршаған объектілер мен құбылыстар туралы 30 тапсырма. Барлық тапсырмалар бір объектімен байланысты. Мысалы, 7-8 сыныптарда физика, химия, биология, география және астрономия бойынша 6 сұрақ берілген. Әр сұрақтың құны — 1 ұпай. Осылайша, мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиеленушілері үшін барлық тапсырмаларды дұрыс орындағаны үшін ең жоғары ұпай-15 ұпай, 1-6 сынып оқушылары үшін – 25 ұпай, 7-11 сынып оқушылары үшін-30 ұпай.

Тест тапсырмалары бар пакеттер оларды орындау басталар алдында бірден ашылады. Мектепке дейінгі мекемелерде және 1-4-сыныптарда тапсырмаларды орындауға 45 минут, 5-11-сыныптарда 90 минут бөлінеді, көрсетілген уақытты ұлғайтуға немесе азайтуға жол берілмейді. Нәтижелерді тексеру және өңдеу үшін қатысушылардың жауаптары бар бланкілер конкурс үйлестірушісіне білім беру мекемелеріне тапсырылады және конкурс өткізілгеннен кейінгі келесі күннен кешіктірілмей өңірлік ұйымдастырушыларға жіберіледі.

Конкурсқа қатысушылардың нәтижелерін жинау және өңдеу дербес деректерді жинауды және өңдеуді регламенттейтін ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Қатысушылардың тегі мен аты, олардың облысы, сыныптары туралы деректер, сондай-ақ конкурс тапсырмаларына жауаптар жинау мен өңдеуге жатады. БҰ бланкілерін (мәліметтер базасын), конкурсқа қатысушылардың жауаптарын өңдеу үшін жіберу фактісі БҰ ата – аналардың (заңды өкілдердің) жіберілген жауаптар авторларының жеке деректерін байқауға қажетті өңдеуге келісім беретіндігін білдіреді, осыған байланысты барлық жауапкершілікті мойнына алады және ұйымның нәтижелерін ресейлік (бар болса-халықаралық) және аймақтық рейтингтерде жариялауға келісімін береді.

Тексеруден кейін конкурсқа қатысқан әрбір білім беру білім беру мекемелері алынған ұпайларды және әрбір оқушының ресейлік (халықаралық), өңірлік сынақтардағы орнын көрсете отырып, барлық қатысушылардың есімдерін қамтитын хаттама алады. Барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі. Конкурс жеңімпаздары ұйымдастыру комитетінің сыйлықтарымен марапатталады.

Қатысушылардың жауап бланкілерін өңдеу арқылы алынған конкурс нәтижелері конкурс өткізілген күннен кейін 75 күннен кешіктірілмей жарияланады. Конкурстың нәтижелері сертификаттармен бірге конкурстың өңірлік ұйымдастырушылары арқылы білім беру мекемелеріне жіберіледі. Орталық ұйымдастыру комитеті конкурс нәтижелеріне статистикалық талдау жүргізеді, конкурс тапсырмаларына және оны өткізуге барлық ескертулерді өңдейді. Қорытынды нәтижелер мекемеде өңірлік ұйымдастырушылар мен үйлестірушілерге жіберіледі. Конкурсқа қатысушыларға тапсырмаларды ұжымдық және/немесе басқа да көмекпен орындауға, тапсырмаларды орындау кезінде кітаптарды, конспектілерді, интернетті және басқа да сыртқы ақпарат көздерін, сондай-ақ ақпаратты берудің және өңдеудің техникалық құралдарын, оның ішінде ұялы байланыс құралдарын пайдалануға тыйым салынады. Конкурстың тапсырмаларын интернетте конкурс өткізілген күннен кейінгі күннің Мәскеу уақыты бойынша сағат 8:00-ге дейін жариялауға және талқылауға тыйым салынады.

Конкурс нәтижелерінің шынайылығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін ұйымдастыру комитеті оның қатысушыларының ережелерді орындауын бақылайды. Осы кокурстың нәтижелері бойынша дисквалификация туралы ережеге (осы Ережеге 1-қосымша) сәйкес жекелеген қатысушылар да, сондай-ақ осындай бұзушылықтар тіркелген конкурс ережелерін, топтарды, сыныптарды немесе тұтас білім беру ұйымы өрескел бұзған жағдайда да нәтижелер дисквалификациялануы мүмкін. Дисквалификациялау туралы шешімге тиісті ұйымдастыру комитетіне конкурс нәтижелері жарияланған күннен бастап бір ай ішінде шағым жасалуы мүмкін. Аймақтық ұйымдастырушылар сонымен қатар жеке қатысушылардың нәтижелеріне күмән келтіруге құқылы. Бұл қатысушылардың нәтижелері жойылмайды, бірақ орындар бойынша сараланбайды және жүлделермен қамтамасыз етілмейді. Білім беру мекемелері конкурсты өткізу ережелері елеулі түрде бұзылған деп күдіктенген жағдайда білім беру мекемелері ұйымдастыру комитетінің немесе оның жекелеген топтарының шешімімен оны сыртқы тәуелсіз бақылаумен өткізген жағдайда ғана конкурсқа одан әрі қатысуға рұқсат етілуі мүмкін.

Оған ата-аналар жиналыстары немесе комитеттер уәкілеттік берген қатысушылардың ата-аналары білім беру мекемелері конкурстың өткізілуін оның барлық кезеңдерінде, соның ішінде тапсырмалары бар конверттерді ашу кезінде және қатысушылар тапсырмаларды орындау кезінде қатысу құқығын бақылауға, сондай-ақ оларды конкурстың ұйымдастыру комитетіне жібермес бұрын жауап бланкілерінің дұрыс оралуын тексеруге құқылы.

Конкурсқа қатысушылардың ұйымдастырушылық жарналары есебінен қаржыландырылады.

Конкурсқа тегін қатысу құқығы жетім балаларға, мемлекеттің толық қамсыздандыруындағы мектеп-интернаттардың және ауруханалар мен санаторийлер жанындағы мектептердің/мектепке дейінгі мекемелердің оқушыларына беріледі. Тегін қатысу құқығы білім беру мекемелерінің директорының қолымен және мөрімен куәландырылған еркін нысандағы анықтамамен расталады.

О конкурсе

«Астра – природоведение для всех» – ежегодная природоведческая игра-конкурс по вопросам естествознания и применения научных знаний из пяти предметных областей: физики, химии, биологии, географии и астрономии для воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся 1–11-х классов общеобразовательных организаций (далее – Конкурс).

Целями и задачами Конкурса являются:

  • повышение интереса участников к научному познанию окружающего мира;
  • формирование у обучающихся целостного представления о природе и научного мировоззрения на основе знаний по основам естествознания, физики, химии, биологии, географии и астрономии;
  • содействие повышению квалификации работников дошкольных учреждений, учителей начальной школы, естествознания, физики, химии, биологии, географии и астрономии;
  • активизация внеклассной и внешкольной работы по природоведению, естествознанию, физике, химии, биологии, географии и астрономии;
  • предоставление ученикам возможности соревноваться в республиканском масштабе, не покидая своего учебного заведения.

Участниками Конкурса могут быть воспитанники дошкольных учреждений, имеющие навыки чтения и письма, а также обучающиеся образовательных организаций всех типов и форм собственности, которые перечислили организационный взнос на счёт регионального оргкомитета, за которым закреплено право проведения Конкурса в данном регионе. Без уплаты организационного взноса участвуют в Конкурсе дети-сироты, учащиеся школ-интернатов, находящимся на полном государственном обеспечении, и школ/дошкольных учреждений при больницах и санаториях. Право бесплатного участия подтверждается справкой в свободной форме, заверенной подписью и печатью директора организаций образования. Организацией и проведением Конкурса в регионах занимаются региональные организаторы. Региональными организаторами могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, действующие на основании договоров с организаторами.

Конкурс проходит в один тур непосредственно в образовательных организациях и дошкольных учреждениях (далее – ОУ) в один день для всех участников. Сроки проведения Конкурса, тематика заданий и классы-участники определяются Центральным оргкомитетом ежегодно не позднее, чем за три месяца до дня проведения и доводятся до сведения заинтересованных лиц и организаций путём рассылки информации региональным представителям и публикации в Интернете.

Конкурс проводится для всех желающих участников, имеющих навыки чтения и письма, без предварительного отбора, отказ в участии в Конкурсе не допускается. Участие в Конкурсе является добровольным, привлечение детей к участию в Конкурсе против их желания запрещается.

Комплект заданий Конкурса состоит из тестовых заданий с четырьмя вариантами ответов в каждом для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся 1–4-х классов и пятью вариантами ответов в каждом для учащихся 5–11-х классов; среди вариантов ответов каждого задания только один является правильным. Участникам из дошкольных учреждений и учащимся 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9 и 10–11-х классов предлагается соответственно 15, 25, 25, 25, 30, 30 и 30 заданий об окружающих объектах и явлениях с точки зрения разных естественных наук. Все задания связаны с одним объектом. Например, в 7–8-х классах о данном объекте даётся 6 вопросов по физике, химии, биологии, географии и астрономии. Стоимость каждого вопроса составляет 1 балл. Таким образом, максимальное количество баллов за правильное выполнение всех заданий для воспитанников дошкольных учреждений составляет 15 баллов, для учащихся 1–6-х классов – 25 баллов, 7–11-х классов – 30 баллов.

Пакеты с тестовыми заданиями вскрываются непосредственно перед началом их выполнения. На выполнение заданий в дошкольных учреждениях и в 1–4-х классах отводится 45 минут, в 5–11-х классах – 90 минут, увеличивать или уменьшать указанное время недопустимо. Бланки с ответами участников для проверки и обработки результатов сдаются координатору Конкурса в ОУ и отправляются региональному организатору не позднее следующего дня после проведения Конкурса.

Сбор и обработка результатов участников Конкурса проводится в соответствии с действующим законодательством РК, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, данные об их ОУ, классах, а также ответы на задания Конкурса. Факт отправки ОУ бланков (баз данных), ответов участников Конкурса для обработки означает, что ОУ гарантирует наличие согласия родителей (законных представителей) на необходимую для проведения Конкурса обработку персональных данных авторов отправленных ответов, несёт всю обусловленную этим ответственность и даёт своё согласие на публикацию результатов организации в российском (при наличии – в международном) и региональном рейтингах.

После проверки каждое ОУ, принявшее участие в Конкурсе, получает ведомость, включающую имена всех участников с указанием полученных баллов и местом каждого ученика в российском (международном), региональном зачётах. Всем участникам выдаются сертификаты участника. Победители Конкурса награждаются подарками оргкомитетов.

Результаты Конкурса, полученные путём обработки бланков ответов участников, обнародуются не позднее, чем через 75 дней после дня проведения Конкурса. Результаты Конкурса вместе с сертификатами рассылаются по ОУ через региональных организаторов Конкурса. Центральный Оргкомитет проводит статистический анализ результатов Конкурса, обрабатывают все замечания к заданиям Конкурса и к его проведению. Итоговые результаты рассылаются региональным организаторам и координаторам Конкурса в Учреждении.

Участникам Конкурса запрещено выполнять задания коллективно и/или с другой посторонней помощью, пользоваться при выполнении заданий книгами, конспектами, Интернетом и другими внешними источниками информации, а также техническим средствами передачи и обработки информации, в том числе средствами мобильной связи. Запрещается публиковать и обсуждать задания Конкурса в интернете до 8:00 по Московскому времени дня, следующего за днём проведения Конкурса.

Для обеспечения достоверности и объективности результатов Конкурса оргкомитеты контролируют выполнение правил его участниками. По результатам этого контроля могут быть, в соответствии с Положением о дисквалификации (Приложение 1 к данному Положению), дисквалифицированы с обнулением результатов как отдельные участники, так и, при условии грубого нарушения правил Конкурса, группы, классы или целые ОУ, в которых зафиксированы такие нарушения. Решение о дисквалификации может быть обжаловано в соответствующем оргкомитете в течение месяца со дня публикации результатов Конкурса. Региональные организаторы также имеют право ставить маловероятные результаты отдельных участников и ОУ под сомнение. Результаты этих участников не обнуляются, но не ранжируются по местам и призами не обеспечиваются. При подозрении, что в ОУ были существенно нарушены правила проведения Конкурса, решением оргкомитета ОУ или отдельным его группам может быть разрешено дальнейшее участие в Конкурсе только при условии его проведения под внешним независимым контролем.

Родители участников, уполномоченные на то родительскими собраниями или комитетами, имеют право контролировать проведение Конкурса в ОУ на всех его этапах, включая право присутствия при вскрытии конвертов с заданиями и при выполнении заданий участниками, а также проверять правильность упаковывания бланков ответов перед их отправкой в оргкомитет Конкурса.

Конкурс финансируется за счёт организационных взносов участников.

Право бесплатного участия в Конкурсе предоставляется детям-сиротам, учащимся школ-интернатов, находящимся на полном государственном обеспечении, и школ/дошкольных учреждений при больницах и санаториях. Право бесплатного участия подтверждается справкой в свободной форме, заверенной подписью и печатью директора ОУ.

Жаңалықтар мен нәтижелері / Новости и результаты