Біз туралы /О нас

«Дарын лэнд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі — Серіктестік) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» ҚР Заңына және кәсіпкерлік қызметті реттейтін басқа да заңнамалық актілерге сәйкес құрылды. «Дарын лэнд» ЖШС қызметінің мақсаты жастар арасында, бірінші кезекте – оқушылар арасында нақты, жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар саласындағы білімді насихаттау болып табылады. Жарғылық мақсатын іске асыру үшін «Серіктестік» мектепте оқытылатын пәндер бойынша зияткерлік ойын-конкурстар ұйымдастырады және өткізеді, оқу, ғылыми-көпшілік, анықтамалық, көркем әдебиет және бос уақыт үшін әдебиеттер шығарады.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

Директор

E-mail:kzcontact8@gmail.com

Товарищество с ограниченной ответственностью «Дарын лэнд» (в дальнейшем «Товарищество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и другими законодательными актами, регулирующими предпринимательскую деятельность. Целью деятельности ТОО «Дарын лэнд» является популяризация знаний среди молодежи, в первую очередь – среди школьников, в области точных, естественных и гуманитарных наук. Для реализации уставной цели «Товарищество» организует и проводит интеллектуальные игры-конкурсы по предметам, изучаемым в школе, издаёт учебную, научно-популярную, справочную, художественную литературу и литературу для досуга.

Сотрудники

Генеральный директор

Директор

E-mail:kzcontact8@gmail.com